info@niezastapieni.org

Najbliższy webinar

MIEJSCE WEBINARU

Spotkanie odbędzie się wewnątrz facebookowej grupy dla rodzin zastępczych.

 

MIEJSCE WEBINARU

Spotkanie odbędzie się wewnątrz facebookowej grupy dla rodzin zastępczych, do której dostęp znajduje się pod tym linkiem 

DATY i TEMATY KOLEJNYCH WEBINARIÓW

SERIA WEBINARIÓW  “DZIECI Z FASD W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

10 października – “Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych ” – omówienie prawidłowej diagnozy i możliwości terapeutycznych,

24 października – ” Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych ” – funkcjonowanie dzieci w przedszkolu, szkole,

21 listopad – “Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych ” – funkcjonowanie dzieci w rodzinie i społeczeństwie 

5 grudnia – Co-dzienne życie z FAS, rozmowa z Kasią Liszcz.

19 grudnia – ” Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych ” – jak dbać o siebie aby nie wypalić się jako rodzic.

 

7 listopad – Jak zostać rodziną zastępczą – z jakimi wątpliwościami, trudnościami i wyzwaniami mogą mierzyć się rodzice zastępczy na początku swojej drogi ?

 

16 stycznia

Nasi eksperci i goście

IMG_6123
DSC00841
316248363_839242767499542_1934509821567583369_n

 

 

Edyta Wojtasińska – cudowna mama zastępcza która wraz z mężem, od 1997 roku tworzą rodzinę zastępczą. Ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Jarosław Wojtasiński – kochający tata zastępczy, tworzący rodziną zastępczą wraz z żoną od 24 lat.

Edyta i Jarosław przyjęli przez te lata 36 dzieci, które dzięki nim otrzymały miłość, bezpieczeństwo i kochającą rodzinę.

 

Klaudia Chazan – kochająca mama zastępcza, służąca radą i pomocą innym rodzinom zastępczym.

Piotr Chazan – “rockowy” tata zastępczy, który w wolnym czasie lubi nagrywać z dziećmi utwory w swoim domowym studiu. 

Klaudia i Piotr tworzą rodziną zastępczą od 2013r. Maja 9 cudownych dzieci 3 biologicznych i 6 w rodzinie zastępczej, ale ich serca są gotowe przyjąć następne.

 

Małgorzata Kubiak-Horniatko
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Pani Małgorzata ukończyła socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z : pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

Od 2004 roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku,

a od 2020 roku jednocześnie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej  (będącej w strukturze organizacyjnej PCPR).

 Od kilkunastu lat Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Kierowana przez nią placówka zdobyła wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 

 

Natalia Orlecka jest psychologiem, diagnostą klinicznym, psychoterapeutą dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 
Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz dokonuje diagnoz psychologicznych. Ukończyła wydział psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studiowała także Diagnozę Psychologiczną w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Prowadzi diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych.
 
Zajmuje się: zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania się,  leczy pacjentów w kryzysie, po próbach samobójczych, samookaleczeniach. Jest członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pracuje w nurcie integracyjnym oraz CBT. Konsultacji udziela także w języku angielskim.
 
W Ośrodku RELACJE pracuje indywidualnie oraz grupowo zarówno z dziećmi od 13 r.ż. jak i  młodymi dorosłymi Zajmuje się diagnoza psychologiczną oraz psychoterapia. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz grupy terapeutyczne. Zajmuje się diagnozą dziewczynek i kobiet z spektrum autyzmu (zespół Aspergera i autyzm)

 

Dr n. med. Małgorzata Klecka – specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS.

Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w realcjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców.

Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a, stopień średniozaawansowany).

Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD).

Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka

 

Anna Piaskowskamagister psychologii i pracuje w paradygmacie przywiązania oraz w nurcie interaktywnym.

Od 25 lat zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców, od 15 lat współpracuje na stałe z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej MOPS Gdynia oraz prowadzi szkolenia dla Zespołów w województwie pomorskim. Wspiera również pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi z FAS.

Od 2009 roku zajmuje się problematyką FASD. Współtworzyła Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FAS w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD).

.

.

 

 

Dorota i Paweł Zając – rodzinę zastępczą tworzą od dwóch lat, na początku przyjęli jedną dziewczynkę i nie planowali wstępnie powiększać rodziny. Jednak ich życie potoczyło się inaczej w ciągu pół roku ich rodzina powiększyła się o kolejne trzy wspaniałe dziewczyny, a dwa mieniące temu dołączyła do nich jeszcze jedna 9 miesięczna dziewczynka. 

Obecnie są 7 osobową rodziną zastępczą. Paweł – tata zastępczy- mówi, że żyje w małym babińcu. 

.

 

 

 

Kasia Liszcz – asystentka oraz stazystka Portalu Rampa, autorką bloga co-dziennik życia z FAS. Interesuje się reborningiem , psychologią – kocha zwierzęta.

Prywatnie mama rebornowa Amelki, od 10 listopada “mamą adopcyjna” pieska Bobka. Gra w teatrze.

Na co dzień żyje z alkoholowym  zespół płodowy FAS , cukrzycą i dziecięcym porażeniem mózgowym.

Na zbiórce swojej zbiórce na leczenie i codzienną rehabilitację tak pisze :

“Skrzywdziła ją osoba, która powinna ją kochać. Gdyby nie jej matka, nie byłoby jej na świecie. Gdyby nie jej matka, byłaby też zdrowa jak inne dzieci. Kiedy była w łonie matki, tam, gdzie powinna być bezpieczna, doznała niewyobrażalnej krzywdy, której skutki będzie odczuwała do końca życia. Po piętnastu latach okazało się, że za wszystkim stoi FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Gdyby jej mama, kochała ją bardziej niż nałóg, Kasia mogłaby dzisiaj mieć swoją rodzinę, rozwijać się, podróżować i żyć tak jak każdy szczęśliwy człowiek. “

jeśłi chcecie wesprzeć Kasie wejdzcie na stronę jej zbiórki :

Gdyby nie krzywda zadana przez matkę, Kasia byłaby zdrowa!

Edyta Wojtasińska – cudowna mama zastępcza która wraz z mężem, od 1997 roku tworzą rodzinę zastępczą. Ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Jarosław Wojtasiński – kochający tata zastępczy, tworzący rodziną zastępczą wraz z żoną od 24 lat.

Edyta i Jarosław przyjęli przez te lata 36 dzieci, które dzięki nim otrzymały miłość, bezpieczeństwo i kochającą rodzinę.

Klaudia Chazan – kochająca mama zastępcza, służąca radą i pomocą innym rodzinom zastępczym.

Piotr Chazan – “rockowy” tata zastępczy, który w wolnym czasie lubi nagrywać z dziećmi utwory w swoim domowym studiu. 

Klaudia i Piotr tworzą rodziną zastępczą od 2013r. Maja 9 cudownych dzieci 3 biologicznych i 6 w rodzinie zastępczej, ale ich serca są gotowe przyjąć następne.

Małgorzata Kubiak-Horniatko
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Pani Małgorzata ukończyła socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z : pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

Od 2004 roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku,

a od 2020 roku jednocześnie dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej  (będącej w strukturze organizacyjnej PCPR).

 Od kilkunastu lat Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego.

Kierowana przez nią placówka zdobyła wyróżnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Natalia Orlecka jest psychologiem, diagnostą klinicznym, psychoterapeutą dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 
Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz dokonuje diagnoz psychologicznych. Ukończyła wydział psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studiowała także Diagnozę Psychologiczną w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Prowadzi diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych.
 
Zajmuje się: zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania się,  leczy pacjentów w kryzysie, po próbach samobójczych, samookaleczeniach. Jest członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pracuje w nurcie integracyjnym oraz CBT. Konsultacji udziela także w języku angielskim.
 
W Ośrodku RELACJE pracuje indywidualnie oraz grupowo zarówno z dziećmi od 13 r.ż. jak i  młodymi dorosłymi Zajmuje się diagnoza psychologiczną oraz psychoterapia. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz grupy terapeutyczne. Zajmuje się diagnozą dziewczynek i kobiet z spektrum autyzmu (zespół Aspergera i autyzm)

Dr n. med. Małgorzata Klecka – specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS.

Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w realcjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców.

Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a, stopień średniozaawansowany).

Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD).

Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka

IMG_6123

Anna Piaskowskamagister psychologii i pracuje w paradygmacie przywiązania oraz w nurcie interaktywnym.

Od 25 lat zajmuję się pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodziców, od 15 lat współpracuje na stałe z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej MOPS Gdynia oraz prowadzi szkolenia dla Zespołów w województwie pomorskim. Wspiera również pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi z FAS.

Od 2009 roku zajmuje się problematyką FASD. Współtworzyła Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FAS w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD).

DSC00841

Dorota i Paweł Zając – rodzinę zastępczą tworzą od dwóch lat, na początku przyjęli jedną dziewczynkę i nie planowali wstępnie powiększać rodziny. Jednak ich życie potoczyło się inaczej w ciągu pół roku ich rodzina powiększyła się o kolejne trzy wspaniałe dziewczyny, a dwa mieniące temu dołączyła do nich jeszcze jedna 9 miesięczna dziewczynka. 

Obecnie są 7 osobową rodziną zastępczą.

Paweł – tata zastępczy- mówi, że żyje w małym babińcu. 

316248363_839242767499542_1934509821567583369_n

Kasia Liszcz – asystentka oraz stazystka Portalu Rampa, autorką bloga co-dziennik życia z FAS. Interesuje się reborningiem , psychologią – kocha zwierzęta.

Prywatnie mama rebornowa Amelki, od 10 listopada “mamą adopcyjna” pieska Bobka. Gra w teatrze.

Na co dzień żyje z alkoholowym  zespół płodowy FAS , cukrzycą i dziecięcym porażeniem mózgowym.

Na zbiórce swojej zbiórce na leczenie i codzienną rehabilitację tak pisze :

“Skrzywdziła ją osoba, która powinna ją kochać. Gdyby nie jej matka, nie byłoby jej na świecie. Gdyby nie jej matka, byłaby też zdrowa jak inne dzieci. Kiedy była w łonie matki, tam, gdzie powinna być bezpieczna, doznała niewyobrażalnej krzywdy, której skutki będzie odczuwała do końca życia. Po piętnastu latach okazało się, że za wszystkim stoi FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Gdyby jej mama, kochała ją bardziej niż nałóg, Kasia mogłaby dzisiaj mieć swoją rodzinę, rozwijać się, podróżować i żyć tak jak każdy szczęśliwy człowiek. “

jeśłi chcecie wesprzeć Kasie wejdzcie na stronę jej zbiórki :

Gdyby nie krzywda zadana przez matkę, Kasia byłaby zdrowa!