info@niezastapieni.org

“Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.” Jk 1,27
"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał" Mk 9,37
"I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. " Mt 18, 5
"« Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże. Zapewniam was: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego»." Mk 10,14-15
" Kto więc się stanie tak mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim." Mt 18,4
" Ty więc, dziecko moje, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie" 2TM 2, 1
Previous
Next
“Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.” Jk 1,27
“Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.” Jk 1,27
“Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.” Jk 1,27
“Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.” Jk 1,27
Previous
Next

Aktualności

Dzieci potrzebują domu

Co roku w Polsce kilkaset dzieci odebranych jest biologicznym rodzicom z powodu skrajnych zaniedbań
opiekuńczo-wychowawczych, agresji, alkoholizmu, czy wyjątkowej niezaradności życiowej. Zdarza się również, że dzieci są porzucane przez rodziców i nikt z bliskich nie decyduje się na przyjęcie ich do siebie. Nieuregulowana sytuacja prawna, która uniemożliwia adopcję, powoduje, że dzieci wiele lat spędzają w domach dziecka, czy różnych ośrodkach. Obciążone dysfunkcjami i przebytymi traumami, żyją z  poczuciem odrzucenia, odizolowania, braku przynależności. Zanika zdolność nawiązywania zdrowych relacji, a zaniedbania w wychowaniu, nauce i zdrowiu prowadzą do co raz większych
zaburzeń zachowania.

Nasza misja

To znaleźć pośród chrześcijan jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły. Pragniemy, aby dostały wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, zasady i chrześcijańskie wartości. Pragniemy, aby poczuły się kochane, aby dostały fundament, na którym będą mogły zbudować swoją nową przyszłość. Jesteśmy przekonani o niezastąpionych wartościach, które płyną z dorastania w rodzinnym środowisku. Wspieramy małżeństwa i osoby stanu wolnego, rodziny decydujące się na bycie rodziną zastępczą, na wszystkich etapach tego procesu.

Niezastąpieni

To społeczność, którą budujemy dzięki rodzącym się z miłości więzom.
To społeczność rodzin zastępczych, ich przyjaciół, wspólnot chrześcijańskich i osób, które w różnej formie chcą się włączyć
w pomoc dzieciom.