BlogNiezastąpieniSpotkanie z naszym ekspertem Marzeną Ruszkowską (24 maja)

Spotkanie z naszym ekspertem Marzeną Ruszkowską (24 maja)

Zapraszamy
na spotkanie z naszym ekspertem Marzeną Ruszkowską

Termin: 24 maja o godzinie 19:00

Miejsce spotkania: Grupa o rodzicielstwie zastępczym na platformie Facebook

Kilka słów o Pani Marzenie Ruszkowskiej:

  • dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
  • członek Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN;
  • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
  • autorka trzech monografii: Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo – wychowawcze (2013); Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności (2013); Instytucjonalna piecza zastępcza wobec zdolnych podopiecznych (2022); a także pracy pod red. Praca Socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną (2014) oraz ponad 50 artykułów naukowych poświęconych problematyce pieczy zastępczej.
  • Ekspert w dziedzinie włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
  • Autorka Standardów i procedur kontroli w jednostkach pieczy zastępczej dla m. st. Warszawa (2016). W latach 1997-1999 opiekun
  • wychowawca w Domu Dziecka; w latach 2000-2007 rodzic zastępczy. Zainteresowania naukowe: system pieczy zastępczej, rodzina dysfunkcyjna i formy jej wsparcia, alternatywne formy życia rodzinnego, dziecko zdolne w pieczy zastępczej.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154A
02 – 797 Warszawa

Social Media

© 2023 · Niezastapieni · wszelkie prawa zastrzeżone.

Create by WhiteNight

Newsletter

Newsletter

Napisz do nas