info@niezastapieni.org

“NIEZASTĄPIONY MIKOŁAJ”

Gala Niezastąpionych – Rodziny Zastępcze

Gala Niezastąpionych odbyła się 21 maja w oranżerii pałacu Wilanów.

Oficjalnie otworzyła ona nasz projekt i stworzyła przestrzeń na uhonorowanie osób zaangażowanych w jego tworzenie. Zaproszone na nią zostały rodziny zastępcze i osoby chcące wspierać rodzicielstwo zastępcze.

Misją Niezastąpionych jest znaleźć jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły.

Pragniemy, aby dostały wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, aby poczuły się kochane, dostały fundament, na którym będą mogły zbudować swoją przyszłość.

W czasie gali Niezastąpionych gościliśmy m.in. Panią Minister Barbarę Sochę, pytając m.in. o postępy prac legislacyjnych nad tak potrzebną deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej.

Pani Minister przekazała także słowa listu od Pani Minister Marleny Maląg, podkreślającego ważność i chęć współpracy z takimi inicjatywami jak Niezastąpieni. Jednocześnie zaprosiła przedstawicieli inicjatywy do nadchodzących rozmów eksperckich na temat niezbędnych zmian w ustawodawstwie.

Wszystkie dotychczasowe działania Niezastąpionych odbywają się dzięki wielu organizacjom, za którymi stoją ludzie o wielkich sercach – ludzie wartości, którzy w czasie Gali Niezastąpionych zostali uhonorowani statuetką “Człowiek wartości” – będącą szczególnym wyróżnieniem ze strony Fundacji Edukacja z wartościami, organizującej Galę oraz jej prezesa Pana Jacka Weigla.