BlogNiezastąpieniNIEZASTĄPIONY MIKOŁAJ

NIEZASTĄPIONY MIKOŁAJ

Gala Niezastąpionych – Rodziny Zastępcze

Gala Niezastąpionych odbyła się 21 maja w oranżerii pałacu Wilanów.

Oficjalnie otworzyła ona nasz projekt i stworzyła przestrzeń na uhonorowanie osób zaangażowanych w jego tworzenie. Zaproszone na nią zostały rodziny zastępcze i osoby chcące wspierać rodzicielstwo zastępcze.

Misją Niezastąpionych jest znaleźć jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły.

Pragniemy, aby dostały wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, aby poczuły się kochane, dostały fundament, na którym będą mogły zbudować swoją przyszłość.

W czasie gali Niezastąpionych gościliśmy m.in. Panią Minister Barbarę Sochę, pytając m.in. o postępy prac legislacyjnych nad tak potrzebną deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej.

Pani Minister przekazała także słowa listu od Pani Minister Marleny Maląg, podkreślającego ważność i chęć współpracy z takimi inicjatywami jak Niezastąpieni. Jednocześnie zaprosiła przedstawicieli inicjatywy do nadchodzących rozmów eksperckich na temat niezbędnych zmian w ustawodawstwie.

Wszystkie dotychczasowe działania Niezastąpionych odbywają się dzięki wielu organizacjom, za którymi stoją ludzie o wielkich sercach – ludzie wartości, którzy w czasie Gali Niezastąpionych zostali uhonorowani statuetką “Człowiek wartości” – będącą szczególnym wyróżnieniem ze strony Fundacji Edukacja z wartościami, organizującej Galę oraz jej prezesa Pana Jacka Weigla.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym?

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154A
02 – 797 Warszawa

Social Media

© 2024 · Niezastapieni · wszelkie prawa zastrzeżone.

Create by WhiteNight

Napisz do nas

  Zapisz się do newslettera!

   Imię i Nazwisko
   Twój adres e-mail

   Zapisz się do newslettera!

    Imię i Nazwisko
    Twój adres e-mail

    Zostań Partnerem Strategicznym