info@niezastapieni.org

Szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą

Każdy kandydat na niezawodowego rodzica zastępczego musi odbyć szkolenie składające się z części teoretycznej ( 54 godzin ) oraz części praktycznej ( 10 godzin).

Projekt “Niezastąpieni” organizuje szkolenie we współpracy z Koalicją na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Szkolenie jest autorskim szkoleniem “Mentor” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby będące rodzicami zastępczymi.
Zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, oraz dodane elementy pracy z dziećmi po traumie.

Odbywa się ono w formie online.
Część teoretyczna trwa trzy weekendy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

1. wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prawa dziecka.

2. podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym, o wpływie środowiska, oraz wiedza o umiejętności rozpoznawania sytuacji dziecka.

3. podstawy wiedzy o rozwoju – rozwój zaburzony.

4. zagadnienia dotyczące traumy i ocena sytuacji dziecka.

5. potrzeby edukacyjne dziecka,

6. więzi – przygotowanie do przyjęcia dzieci, organizacja codzienności rodziny zastępczej: pożegnania, przejścia, urlopy.

7. temat wypalenia zawodowego, mentoring, samorozwój.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny naszym szkoleniem – zgodę na odbycie go u nas musi wydać twój koordynator prowadzący proces na rodziną zastępczą.