info@niezastapieni.org

WESPRZYJ NIEZASTĄPIONE
RODZINY ZASTĘPCZE !

Codzienne potrzeby rodzin zastępczych są przeróżne:

  • Korki z matmy?
  • Godzina psychoterapii?
  • Pierwsza wycieczka nad morze?
  • Wizyta u logopedy?
  • Wsparcie eksperta w kryzysie wychowawczym?

Wspieramy rodziny i dzieciaki kompleksowo, od podjęcia decyzji, przez przyjęcie dzieci, wsparcie lekarzy i specjalistów, aż po usamodzielnienie się.

Zobacz jak Ty możesz włączyć się w dzieło Niezastąpionych.

Wesprzyj Rodziny zastępcze
Dokonaj wpłaty na wybrany program

PROGRAM
“NA WEJŚCIE"
PROGRAM “STYPENDIALNY”
PROGRAM “WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO”
PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”
PROGRAM
“NA WYJŚCIE"
PROGRAM
“NA WEJŚCIE"
PROGRAM “STYPENDIALNY”
PROGRAM “WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO”
PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”
PROGRAM
“NA WYJŚCIE"

Przelew tradycyjny

Fundacja Edukacja z Wartościami
ul. Nowoursynowska 154A
02 – 797 Warszawa

TYTUŁ WPŁATY: Darowizna na cele statutowe
NIEZASTĄPIENI

NUMER KONTA BANKOWEGO:
75 1140 1977 0000 3309 6000 1004

Dla przelewów z zagranicy

Dane do przelewu:

NUMER KONTA BANKOWEGO:

SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL75 1140 1977 0000 3309 6000 1004

Dowiedz się jak pomagamy rodzinom zastępczym?

Poznaj 5 programów wsparcia Niezastąpionych

PROGRAM “NA WEJŚCIE"

Wyposażający rodzinę, która zdecyduje się na przyjęcie dziecka we wszystkie niezbędne rzeczy. Dzieci często potrzebują, by zakupić im ubrania, środki do higieny, zabawki, niekiedy również muszą przejść badania medyczne, by uregulować ich zaniedbane zdrowie.

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie). Za osiągniecie celu, dzieci będą dostawać nagrodę finansową, np. w postacie sfinansowania kolejnych zajęć lub możliwości powiększenia kieszonkowego.

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania nagrody, za osiągnięcie swoich celów, rozwijały wytrwałość, budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.

Uzupełniający deficyty dzieci z zakresu potrzeb specjalistycznych takich jak: konsultacji z terapeutami zajęciowymi, logopedami, psychologami.

ten rodzaj wsparcia jest  fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Jednak pomoc w ramach usług państwowych często przychodzi zbyt późno lub zbyt rzadko – finansowanie prywatnych wizyt u specjalistów przyspiesza proces leczenia i działa profilaktycznie.

PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”

Wspierający rodziny zastępcze w możliwości wyjazdów i odpoczynku wakacyjnego w gronie chrześcijan – finansujemy pobyt rodzin na rekolekcjach i obozach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nimi wspólnoty i kościoły. . Program wspiera także uczestnictwo rodzin w letnich obozach terapeutycznych.

PROGRAM “NA WYJŚCIE"​

Wspomagający usamodzielnić pełnoletniego młodego dorosłego, opuszczającaego rodzinę zastępczą. Dużym wsparciem jest organizacja nie tylko pomocy finansowej (na wyposażenie pierwszego mieszkania czy wynajmowanego pokoju), ale przede wszystkim przestrzeni umożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej, np. staż w firmie.

Chcemy towarzyszyć i wspomagać młodych ludzi w dostępie do kursów przedsiębiorczości, zarządzania, czy różnego rodzaju konsultacji, dzięki którym dowiedzą się, co efektywnie mogą robić w swoim życiu.

Część dzieci w rodzinach zastępczych pragnie kontynuować naukę po ukończeniu obowiązkowej edukacji, często na studiach. Tymczasem, dotacje państwowe wspierające rodziny zastępcze kończą się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Od tego momentu te rodziny, które decydują się dalej wspierać pełnoletnie dzieci, opierają się tylko na własnych dochodach. Tymczasem kontynuacja nauki po prostu kosztuje. Program na wyjście wspiera te rodziny, które potrzebują pomocy finansowej, aby umożliwić dzieciom naukę.

Poznaj 5 programów wsparcia Niezastąpionych

PROGRAM “NA WEJŚCIE"

Wyposażający rodzinę, która zdecyduje się na przyjęcie dziecka we wszystkie niezbędne rzeczy. Dzieci często potrzebują, by zakupić im ubrania, środki do higieny, zabawki, niekiedy również muszą przejść badania medyczne, by uregulować ich zaniedbane zdrowie.

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie). Za osiągniecie celu, dzieci będą dostawać nagrodę finansową, np. w postacie sfinansowania kolejnych zajęć lub możliwości powiększenia kieszonkowego.

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania nagrody, za osiągnięcie swoich celów, rozwijały wytrwałość, budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.

Uzupełniający deficyty dzieci z zakresu potrzeb specjalistycznych takich jak: konsultacji z terapeutami zajęciowymi, logopedami, psychologami.

ten rodzaj wsparcia jest  fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Jednak pomoc w ramach usług państwowych często przychodzi zbyt późno lub zbyt rzadko – finansowanie prywatnych wizyt u specjalistów przyspiesza proces leczenia i działa profilaktycznie.

PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”

Wspierający rodziny zastępcze w możliwości wyjazdów i odpoczynku wakacyjnego w gronie chrześcijan – finansujemy pobyt rodzin na rekolekcjach i obozach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nimi wspólnoty i kościoły. . Program wspiera także uczestnictwo rodzin w letnich obozach terapeutycznych.

PROGRAM “NA WYJŚCIE"​

Wspomagający usamodzielnić pełnoletniego młodego dorosłego, opuszczającaego rodzinę zastępczą. Dużym wsparciem jest organizacja nie tylko pomocy finansowej (na wyposażenie pierwszego mieszkania czy wynajmowanego pokoju), ale przede wszystkim przestrzeni umożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej, np. staż w firmie.

Chcemy towarzyszyć i wspomagać młodych ludzi w dostępie do kursów przedsiębiorczości, zarządzania, czy różnego rodzaju konsultacji, dzięki którym dowiedzą się, co efektywnie mogą robić w swoim życiu.

Część dzieci w rodzinach zastępczych pragnie kontynuować naukę po ukończeniu obowiązkowej edukacji, często na studiach. Tymczasem, dotacje państwowe wspierające rodziny zastępcze kończą się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Od tego momentu te rodziny, które decydują się dalej wspierać pełnoletnie dzieci, opierają się tylko na własnych dochodach. Tymczasem kontynuacja nauki po prostu kosztuje. Program na wyjście wspiera te rodziny, które potrzebują pomocy finansowej, aby umożliwić dzieciom naukę.

PROGRAM
“NA WEJŚCIE"
PROGRAM “STYPENDIALNY”
PROGRAM “WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO”
PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”
PROGRAM
“NA WYJŚCIE"
PROGRAM
“NA WEJŚCIE"
PROGRAM “STYPENDIALNY”
PROGRAM “WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO”
PROGRAM “WYJAZDÓW WAKACYJNYCH”
PROGRAM
“NA WYJŚCIE"

Odwiedź NAS