info@niezastapieni.org

Rodzina zastępcza - jak zacząć ?

Rodzina zastępcza - jak zacząć ?

PYTANIA I OBAWY PRZYSZŁYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

– Wychowanie dzieci nie jest prostym zadaniem,  tym bardziej, jeśli myślimy o dzieciach  z trudnych środowisk i po traumatycznych przejściach. To normalne, że możesz mieć obawy i pytania o to, czy podołasz. Mamy w zespole „Niezastąpionych” osoby, które od 30 lat są praktykami pieczy zastępczej. Ze swoją mądrością i doświadczeniem pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

– webinary i konsultacje z już istniejącymi rodzinami pomogą Ci poznać czym jest rodzicielstwo zastępcze i na co możesz się przygotować

– raport GUS pokazał, że w 2021 r rolę rodziny zastępczej osoba stanu wolnego – pełniło 16 932 osób stanu wolnego, co pokazuje, że Twoje pragnienie jest realne, 

– jest osób wychowujących samotnie dzieci biologiczne, które dają radę w codziennym życiu 

– pamiętaj o tym, aby mieć przy sobie osoby, które będą dla Ciebie wsparciem w trudnościach

Dzieci mogą trafić do rodziny zastępczej do czasu, aż rodzice biologiczni będą w stanie zapewnić im odpowiednie warunki. Mogą też trafić na krótki okres czasu, dopóki sąd nie ureguluje ich sytuacji prawnej umożliwiającej ich adopcję. W większości przypadkach dzieci zostają z rodzinami do 18 roku życia lub usamodzielnienia, z powodu zbyt skomplikowanej sytuacji prawnej.

Bywają jednak takie sytuacje, że dziecko odchodzi z rodziny zastępczej o tej sytuacji mówią Edyta i Jarek Wojtasińscy – obejrzyj.

Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na płeć, który przyjął dziecko na wychowanie lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Zatem w przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, inaczej niż w przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego, nie ma ustawowego obowiązku wykorzystania jego pierwszych 14 tygodni przez pracownicę – przyszłą mamę dziecka. Urlop może wykorzystać jeden rodzic lub rodzice mogą się nim podzielić.

Więcej informacji na temat urlopów dla rodziców zastępczych i adopcyjnych można znaleźć na stronie http://www.rodzicielski.gov.pl/rodzice-adopcyjni

– Rodzice biologiczni mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Podobnie, jak i inni członkowie rodziny. Sąd opiekuńczy może je ograniczyć w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie karalności rodzica, choroby psychicznej czy występowania szczególnie niebezpiecznych uzależnień,

– spotkania z rodziną biologiczną zawsze muszą odbywać się w neutralnym miejscu (PCPR/ MOPR lub inne zaznaczone miejsce) , nigdy w Twoim domu,

-spotkania odbywają się tylko w wyznaczonych terminach, z określoną częstotliwością,

– podzczas takiego spotkania jest zazwyczaj obecny koordynator lub pracownik PCPR/ MOPR

-Własne dzieci stanowią nierozłączny element rodziny zastępczej stając się bezpośrednimi uczestnikami. 

-Pamiętaj, aby podjąć wspólnie z własnymi dzieci dezycję o pieczy zastępczej. Przeanalizuj i przedyskutuj poczucie odrzucenia, potrzebę dzielenia się rodzicem, aby nie dochodziło do zachowań agresywnych czy rywalizacji.  

-Doświadczenie wielu rodzin i wiedza specjalistów pomoże Ci podczas procesu przyjęcia nowego dziecka, prowadzone przez nas grupy wsparcia to sprawdzona metoda wymiany doświadczeń i sposób radzenia sobie w kryzysach. 

Dzieci  zakwalifikowane do pójścia do pieczy zastępczej potrzebują  bezpieczeństwa, ciepła i miłości domu. Rola rodzica zastępczego to ciężka praca, wymagająca cierpliwości, poświęcenia, empatii i wyrozumiałości.  Myśląc o tej ważnej życiowej roli już przejawiasz pozytywne cechy. Poznasz bliżej siebie i swoje motywy roli rodzica podczas szkoleń i konsultacji ze specjalistami. Rola o której myślisz wymaga otwarcia się na nowe doświadczenia i stawienia czoła zmianom. Rola rodzica to niezwykły dar jaki możesz dać dziecku. 

-Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie to jednostki, które odpowiadają za organizacje rodzinnej opieki zastepczej

-to do nich będziesz musiała/ł udać się w celu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, i zaświadczeń

– zostanie przydzielony Ci koordynator z, którym będziesz kontaktować się we wszystkich sprawach organizacji rodziny zastępczej 

– współpraca z sądami głównie opiera się na reprezentowaniu dziecka w sądzie i występowaniu w jego imieniu przed sądem

– każda rodzina otrzymuje .świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Rodzina zastępcze spokrewnione ( co miesiąc ) ,
785 z Rodziny zastępcze niespokrewnione ; 
1189 zł Rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom dziecka

Dodatek wychowawczy – 500+. miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc ) 

– jeśli będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia, mamy pakiet  programów wspierających rozwój dzieci – “Programy Niezastąpionych”

Według opinii istniejących rodzin zastępczych prowadzących budżet domowy, największą część wydatków stanowi zakup:
– artykułów spożywczych i chemii. 

– najczęstsze problemy zdrowotne wynikają z zaniedbań rodziców biologicznych, braku wizyt u pediatry i specjalistów – ogólnie pojętego leczenia, zaniedbań mam w trakcie ciąży i po porodzie. 

– trudności wychowawcze związane są z agresją w rodzinie biologicznej, alkoholizmem, czy wyjątkową bezradnością życiową. Obciążone dysfunkcjami i przebytymi  traumami, z poczuciem  odrzucenia, braku przynależności, zdolności nawiązywania zdrowych relacji prowadzących do zaburzeń zachowania.

Prawami, które przysługują rodzicom zastępczym są:

 • Kontakt z dzieckiem przed przyjęciem go do rodziny, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o  dziecku, które jest przyjmowane, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, szczególnych potrzebach,
 • Pomoc pieniężna dla rodziców zastępczych
 • Reprezentowanie dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in. alimentów, renty rodzinnej, odszkodowania, zasiłku pielęgnacyjnego
 • jeśli są tworzą rodzinę zawodową przysługuje im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funcji

Obowiązkiem każdej rodziny zastępczej jest:

 • Sprawowanie osobistej opieki i wychowania nad powierzonym jej dzieckiem
 • Zapewnienie dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju
 • Współpraca z odpowiednim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie danego powiatu
 • Umożliwienie powierzonemu im dziecku kontaktu z rodziną naturalną, o ile Sąd nie postanowi inaczej
 • Konsultowania wszelkich ważnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi 
PYTANIA I OBAWY PRZYSZŁYCH RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

– Wychowanie dzieci nie jest prostym zadaniem,  tym bardziej, jeśli myślimy o dzieciach  z trudnych środowisk i po traumatycznych przejściach. To normalne, że możesz mieć obawy i pytania o to, czy podołasz. Mamy w zespole „Niezastąpionych” osoby, które od 30 lat są praktykami pieczy zastępczej. Ze swoją mądrością i doświadczeniem pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

– webinary i konsultacje z już istniejącymi rodzinami pomogą Ci poznać czym jest rodzicielstwo zastępcze i na co możesz się przygotować

– raport GUS pokazał, że w 2021 r rolę rodziny zastępczej osoba stanu wolnego – pełniło 16 932 osób stanu wolnego, co pokazuje, że Twoje pragnienie jest realne, 

– jest osób wychowujących samotnie dzieci biologiczne, które dają radę w codziennym życiu 

– pamiętaj o tym, aby mieć przy sobie osoby, które będą dla Ciebie wsparciem w trudnościach

Dzieci mogą trafić do rodziny zastępczej do czasu, aż rodzice biologiczni będą w stanie zapewnić im odpowiednie warunki. Mogą też trafić na krótki okres czasu, dopóki sąd nie ureguluje ich sytuacji prawnej umożliwiającej ich adopcję. W większości przypadkach dzieci zostają z rodzinami do 18 roku życia lub usamodzielnienia, z powodu zbyt skomplikowanej sytuacji prawnej.

Bywają jednak takie sytuacje, że dziecko odchodzi z rodziny zastępczej o tej sytuacji mówią Edyta i Jarek Wojtasińscy – obejrzyj.

Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na płeć, który przyjął dziecko na wychowanie lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Zatem w przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, inaczej niż w przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego, nie ma ustawowego obowiązku wykorzystania jego pierwszych 14 tygodni przez pracownicę – przyszłą mamę dziecka. Urlop może wykorzystać jeden rodzic lub rodzice mogą się nim podzielić.

Więcej informacji na temat urlopów dla rodziców zastępczych i adopcyjnych można znaleźć na stronie http://www.rodzicielski.gov.pl/rodzice-adopcyjni

– Rodzice biologiczni mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Podobnie, jak i inni członkowie rodziny. Sąd opiekuńczy może je ograniczyć w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie karalności rodzica, choroby psychicznej czy występowania szczególnie niebezpiecznych uzależnień,

– spotkania z rodziną biologiczną zawsze muszą odbywać się w neutralnym miejscu (PCPR/ MOPR lub inne zaznaczone miejsce) , nigdy w Twoim domu,

-spotkania odbywają się tylko w wyznaczonych terminach, z określoną częstotliwością,

– podzczas takiego spotkania jest zazwyczaj obecny koordynator lub pracownik PCPR/ MOPR

-Własne dzieci stanowią nierozłączny element rodziny zastępczej stając się bezpośrednimi uczestnikami. 

-Pamiętaj, aby podjąć wspólnie z własnymi dzieci dezycję o pieczy zastępczej. Przeanalizuj i przedyskutuj poczucie odrzucenia, potrzebę dzielenia się rodzicem, aby nie dochodziło do zachowań agresywnych czy rywalizacji.  

-Doświadczenie wielu rodzin i wiedza specjalistów pomoże Ci podczas procesu przyjęcia nowego dziecka, prowadzone przez nas grupy wsparcia to sprawdzona metoda wymiany doświadczeń i sposób radzenia sobie w kryzysach. 

Dzieci  zakwalifikowane do pójścia do pieczy zastępczej potrzebują  bezpieczeństwa, ciepła i miłości domu. Rola rodzica zastępczego to ciężka praca, wymagająca cierpliwości, poświęcenia, empatii i wyrozumiałości.  Myśląc o tej ważnej życiowej roli już przejawiasz pozytywne cechy. Poznasz bliżej siebie i swoje motywy roli rodzica podczas szkoleń i konsultacji ze specjalistami. Rola o której myślisz wymaga otwarcia się na nowe doświadczenia i stawienia czoła zmianom. Rola rodzica to niezwykły dar jaki możesz dać dziecku. 

-Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie to jednostki, które odpowiadają za organizacje rodzinnej opieki zastepczej

-to do nich będziesz musiała/ł udać się w celu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, i zaświadczeń

– zostanie przydzielony Ci koordynator z, którym będziesz kontaktować się we wszystkich sprawach organizacji rodziny zastępczej 

– współpraca z sądami głównie opiera się na reprezentowaniu dziecka w sądzie i występowaniu w jego imieniu przed sądem

– każda rodzina otrzymuje .świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Rodzina zastępcze spokrewnione ( co miesiąc ) ,
785 z Rodziny zastępcze niespokrewnione ; 
1189 zł Rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom dziecka

Dodatek wychowawczy – 500+. miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc ) 

– jeśli będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia, mamy pakiet  programów wspierających rozwój dzieci – “Programy Niezastąpionych”

Według opinii istniejących rodzin zastępczych prowadzących budżet domowy, największą część wydatków stanowi zakup:
– artykułów spożywczych i chemii. 

– najczęstsze problemy zdrowotne wynikają z zaniedbań rodziców biologicznych, braku wizyt u pediatry i specjalistów – ogólnie pojętego leczenia, zaniedbań mam w trakcie ciąży i po porodzie. 

– trudności wychowawcze związane są z agresją w rodzinie biologicznej, alkoholizmem, czy wyjątkową bezradnością życiową. Obciążone dysfunkcjami i przebytymi  traumami, z poczuciem  odrzucenia, braku przynależności, zdolności nawiązywania zdrowych relacji prowadzących do zaburzeń zachowania.

Prawami, które przysługują rodzicom zastępczym są:

 • Kontakt z dzieckiem przed przyjęciem go do rodziny, oczywiście jeśli istnieje taka możliwość
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o  dziecku, które jest przyjmowane, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, szczególnych potrzebach,
 • Pomoc pieniężna dla rodziców zastępczych
 • Reprezentowanie dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in. alimentów, renty rodzinnej, odszkodowania, zasiłku pielęgnacyjnego
 • jeśli są tworzą rodzinę zawodową przysługuje im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funcji

Obowiązkiem każdej rodziny zastępczej jest:

 • Sprawowanie osobistej opieki i wychowania nad powierzonym jej dzieckiem
 • Zapewnienie dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju
 • Współpraca z odpowiednim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie danego powiatu
 • Umożliwienie powierzonemu im dziecku kontaktu z rodziną naturalną, o ile Sąd nie postanowi inaczej
 • Konsultowania wszelkich ważnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi 

DOWIEDZ SIĘ JAK ZASTAĆ

RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Proces w 5 krokach do zostania Rodziną Zastępczą:

 1. Udanie się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

 2. Wizyta pracownika organizatora pieczy zastępczej w Twoim domu w celu ocenienia warunków mieszkaniowych.

 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

 4. Odbycie szkolenia na niezawodową rodzinę zastępczą + praktyki.

 5. Kwalifikacja  na rodzinę zastępczą

Rodziną zastępczą może zostać każdy kto pragnie otworzyć swoje serce na pomoc dzieciom.

Mogą to być osoby: w małżeństwie i osoby stanu wolnego, osobą mieszkającą we własnym lub wynajmowanym domu lub mieszkaniu.

Takie osoby muszą mieć również pełnię praw obywatelskich oraz nie być pozbawione władzy rodzicielskiej w przypadku innego dziecka.

Zgodnie z zapisem z  Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba chcąca zostać rodziną zastępczą musi:

– nie być pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie mogła być  jej ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci,

– wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  na niej spoczywa,

– korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych, i nie być osobą karaną (będzie trzeba przedstawić zaświadczenie z sądu o niekaralności ),

– być osobą zdrową bez dolegliwości uniemożliwiających jej opiekę nad dziećmi ( w trakcie procesu będzie trzeba uzyskać zaświadczenie od  lekarza o stanie zdrowia),

 – mieszkać na stałe na terytorium Polski,

– posiadać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, tak aby dziecko posiadało przestrzeń dla siebie (zostaną one ocenione  podczas wizyty koordynatora w ich domu ) warto wspomnieć o tym, że nie musi posiadać własnego mieszkania, mieszkanie w, którym mieszka może być wynajmowane,

– Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową, muszą posiadać stałe źródło dochodów,

1. wniosek o objęcie procesem kwalifikowania (druk będzie dostępny na miejscu), 

2. oświadczenie i druki wymagane przez organizatora pieczy zastępczej,

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.
 1. Udaj się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

  Złożenie pisemnego podania w lokalnym PCPR, MOPS, MOPR. Pierwszym etapem jest Skompletowanie zaświadczeń: od lekarza pierwszego kontaktu, z sądu o niekaralności, od pracodawcy o zarobkach

 2. Wizyta pracownika organizatora pieczy zastępczej w Twoim domu w celu ocenienia warunków mieszkaniowych.

  Kandydat, który spełnia wymogi formalne i dostarczył komplet dokumentów, pracownik odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych.

  Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

  Wizyta pracownika  zostanie zrealizowana w wyznaczonym i umówionym terminie.

 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

  Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

  Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga Wydanie opinii wymaga wizyty w PCPR lub MOPR, odbędzie się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami.

  Po pozytywnej opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej otrzyma on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

 4. Odbycie szkolenia na niezawodową rodzinę zastępczą + praktyki.

  Każdy kandydat na rodzinę zastępczą musi przejść szkolenie i odbyć praktyki.
  Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej w wyznaczonym miejscu przez organizatora pieczy zastępczej, lub w formie online.  O miejscu i trybie odbycia szkolenia decyduje organizator pieczy – czyli PCPR lub MOPR w którym prowadzisz proces na rodzinę zastępczą. 
  Nasz projekt przeprowadza takie szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj pod ten linkSzkolenie “Mentor”

 5. Kwalifikacja  na rodzinę zastępczą

   

  Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zwoływany jest zespół kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

  Wydane zaświadczenie zawiera informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

  Kandydat na każdym z etapów decydujecie o jego kontynuowaniu.

DOWIEDZ SIĘ JAK ZASTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Proces w 5 krokach do zostania Rodziną Zastępczą:

 1. Udanie się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

 2. Wizyta pracownika organizatora pieczy zastępczej w Twoim domu w celu ocenienia warunków mieszkaniowych.

 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

 4. Odbycie szkolenia na niezawodową rodzinę zastępczą + praktyki.

 5. Kwalifikacja  na rodzinę zastępczą

Rodziną zastępczą może zostać każdy kto pragnie otworzyć swoje serce na pomoc dzieciom.

Mogą to być osoby: w małżeństwie i osoby stanu wolnego, osobą mieszkającą we własnym lub wynajmowanym domu lub mieszkaniu.

Takie osoby muszą mieć również pełnię praw obywatelskich oraz nie być pozbawione władzy rodzicielskiej w przypadku innego dziecka.

Zgodnie z zapisem z  Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba chcąca zostać rodziną zastępczą musi:

– nie być pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie mogła być  jej ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci,

– wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  na niej spoczywa,

– korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych, i nie być osobą karaną (będzie trzeba przedstawić zaświadczenie z sądu o niekaralności ),

– być osobą zdrową bez dolegliwości uniemożliwiających jej opiekę nad dziećmi ( w trakcie procesu będzie trzeba uzyskać zaświadczenie od  lekarza o stanie zdrowia),

 – mieszkać na stałe na terytorium Polski,

– posiadać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, tak aby dziecko posiadało przestrzeń dla siebie (zostaną one ocenione  podczas wizyty koordynatora w ich domu ) warto wspomnieć o tym, że nie musi posiadać własnego mieszkania, mieszkanie w, którym mieszka może być wynajmowane,

– Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową, muszą posiadać stałe źródło dochodów,

1. wniosek o objęcie procesem kwalifikowania (druk będzie dostępny na miejscu), 

2. oświadczenie i druki wymagane przez organizatora pieczy zastępczej,

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.
 1. Udaj się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

  Złożenie pisemnego podania w lokalnym PCPR, MOPS, MOPR. Pierwszym etapem jest Skompletowanie zaświadczeń: od lekarza pierwszego kontaktu, z sądu o niekaralności, od pracodawcy o zarobkach

 2. Wizyta pracownika organizatora pieczy zastępczej w Twoim domu w celu ocenienia warunków mieszkaniowych.

  Kandydat, który spełnia wymogi formalne i dostarczył komplet dokumentów, pracownik odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych.

  Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

  Wizyta pracownika  zostanie zrealizowana w wyznaczonym i umówionym terminie.

 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

  Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

  Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga Wydanie opinii wymaga wizyty w PCPR lub MOPR, odbędzie się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami.

  Po pozytywnej opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej otrzyma on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

 4. Odbycie szkolenia na niezawodową rodzinę zastępczą + praktyki.

  Każdy kandydat na rodzinę zastępczą musi przejść szkolenie i odbyć praktyki.
  Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej w wyznaczonym miejscu przez organizatora pieczy zastępczej, lub w formie online.  O miejscu i trybie odbycia szkolenia decyduje organizator pieczy – czyli PCPR lub MOPR w którym prowadzisz proces na rodzinę zastępczą. 
  Nasz projekt przeprowadza takie szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj pod ten linkSzkolenie “Mentor”

 5. Kwalifikacja  na rodzinę zastępczą

   

  Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zwoływany jest zespół kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

  Wydane zaświadczenie zawiera informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

  Kandydat na każdym z etapów decydujecie o jego kontynuowaniu.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Szkolenie jest autorskim szkoleniem pod nazwą “Mentor” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby będące rodzicami zastępczymi.
Zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, oraz dodane elementy pracy z dziećmi po traumie.

Szkolenie musi odbyć każdy kandydat na niezawodową rodzinę zastępczą. Składa się ono z: części teoretycznej ( 54 godzin)  oraz części praktycznej ( 10 godzin).

Odbywa się ono w formie online. Część teoretyczna naszego szkolenia trwa trzy weekendy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 1. wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prawa dziecka.
 2. podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym, o wpływie środowiska, oraz wiedza o umiejętności rozpoznawania sytuacji dziecka.
 3. podstawy wiedzy o rozwoju – rozwój zaburzony.
 4. zagadnienia dotyczące traumy i ocena sytuacji dziecka.
 5. potrzeby edukacyjne dziecka,
 6. więzi – przygotowanie do przyjęcia dzieci, organizacja codzienności rodziny zastępczej: pożegnania, przejścia, urlopy.
 7. temat wypalenia zawodowego, mentoring, samorozwój.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny naszym szkoleniem – zgodę na odbycie go u nas musi wydać twój koordynator prowadzący proces na rodziną zastępczą.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Szkolenie jest autorskim szkoleniem pod nazwą “Mentor” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby będące rodzicami zastępczymi.
Zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, oraz dodane elementy pracy z dziećmi po traumie.

Szkolenie musi odbyć każdy kandydat na niezawodową rodzinę zastępczą. Składa się ono z: części teoretycznej ( 54 godzin)  oraz części praktycznej ( 10 godzin).

Odbywa się ono w formie online. Część teoretyczna naszego szkolenia trwa trzy weekendy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 1. wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prawa dziecka.
 2. podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym, o wpływie środowiska, oraz wiedza o umiejętności rozpoznawania sytuacji dziecka.
 3. podstawy wiedzy o rozwoju – rozwój zaburzony.
 4. zagadnienia dotyczące traumy i ocena sytuacji dziecka.
 5. potrzeby edukacyjne dziecka,
 6. więzi – przygotowanie do przyjęcia dzieci, organizacja codzienności rodziny zastępczej: pożegnania, przejścia, urlopy.
 7. temat wypalenia zawodowego, mentoring, samorozwój.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny naszym szkoleniem – zgodę na odbycie go u nas musi wydać twój koordynator prowadzący proces na rodziną zastępczą.

POMOC "NIEZASTĄPIONYCH"

Nie działamy chwilowo a pozostajemy z rodzinami na dłużej.

Wsparcie, które oferujemy jest wsparciem finansowym jak również merytorycznym. Chcemy Was wspierać na każdym etapie stawania się i bycia niezawodową rodziną zastępczą.

WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z naszych programów , przejdź na  stronę

W ramach stworzonych przez nas programów, wspieramy przyszłych rodziców zastępczych niezawodowych w ramach programu “Na Wejście”. 

Istniejące rodziny zastępcze niezawodowe wspieramy przez dofinansowanie terapii, konsultacji z terapeutami , logopedami, psychologami i psychiatrami. Specjalistyczne leczenie czy diagnostykę, która musi przejść dziecko. Program który zapewnia pomoc w tym zakresie jest program “Wsparcia specjalistycznego”.

Chcemy wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji w dążeniu do wyznaczanych prze siebie celów – właśnie w tym celu powstał program “Stypendialny”.

Zdarza się, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych jedynie z tym, co mają na sobie. Czasem jest to jedynie to co mają przy sobie. Zakup ubrań, butów, książek i zeszytów, ręczników, pościeli i przystosowanie pokoju – to duży jednorazowy wydatek. Pomagamy na starcie rodzinom zastępczym, finansując niezbędne zakupy tym dzieciom, które trzeba wyposażyć pilnie do normalnego funkcjonowania.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?  zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka : ubrania, wyposażenie pokoju, kosmetyki, akcesoria dla niemowlaków, dzieci, zabawki.

Kto może skorzystać ? 
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych, które przyjęły w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie).

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania coraz lepszych wyników, rozwijania swoich pasji czy zainteresowań  budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.

Kto może skorzystać ? 
z programu mogą skorzystać wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych niezawodowych, spokrewnionych i zawodowych

Większość dzieci trafiających do rodzin zastępczych to dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i traumami emocjonalnymi. Wpływa to na ich rozwój oraz zachowanie, stawiając przed rodzicami zastępczymi spore wyzwania wychowawcze. Ten rodzaj wsparcia jest fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Organizując wsparcie specjalistów pragniemy wesprzeć  wasz trud w  prawidłowym rozwoju dziecka.

Kto może skorzystać ?
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?

wsparcie na terapie, diagnostykę, wizyty lekarskie.

Wspierający  rodziny zastępcze w możliwości wyjazdów i odpoczynku wakacyjnego w gronie chrześcijan – finansujemy pobyt rodzin na rekolekcjach i obozach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nimi wspólnoty i kościoły. . Program wspiera także uczestnictwo rodzin w letnich obozach terapeutycznych

Wspomagający  usamodzielnienie pełnoletniego młodego dorosłego, opuszczającego rodzinę zastępczą. Dużym wsparciem jest organizacja nie tylko pomocy finansowej (na wyposażenie pierwszego mieszkania czy wynajmowanego pokoju), ale przede wszystkim przestrzeni umożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej, np. staż w firmie.

Chcemy towarzyszyć i wspomagać młodych ludzi w dostępie do kursów przedsiębiorczości, zarządzania, czy różnego rodzaju konsultacji, dzięki którym dowiedzą się, co efektywnie mogą robić w swoim życiu.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE:

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Jako “Niezastąpieni” pragniemy wspierać rodziny gotowe stać się rodzinami zastępczymi w przygotowaniu się do przyjęcia dzieci.

Właśnie w tym celu zaczęliśmy organizować nasze webinary. 

Wspierają nad również doświadczone rodziny zastępcze, które służą radą i pomocą nowych rodzicom jak również kandydatom na rodziców zastępczych.

Organizujemy grupy wsparcia w trybie online, na których rodzice mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać.

Jeśli jest taka potrzeba organizujemy konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.

 to cykliczne spotkania z ekspertami z dzieciny rodzicielstwa zastępczego oraz z doświadczonymi rodzinami zastępczymi

spotkania te są dla osób rozważających i przygotowujących się do zostania rodziną zastępczą i dla istniejących rodzin zastępczych

zapraszamy do obejrzenia nagrań: webinary – spotkania z ekspertem

często osoby zastanawiające się nad zostaniem rodziną zastępczą mają wile pytań, nie zawsze my jak “Niezastąpieni” umiemy na nie odpowiedzieć, wówczas przychodzą nam z pomocą doświadczone rodziny zastępcze, które służą pomocą i dzielą się swoim doświadczeniem

w sprawach wszechstronnego rozwoju dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz konsultacje na etapie procesu stawania się rodzicem zastępczym. 

organizujemy dla rodzin zastępczych grupy wsparcia prowadzone przez psychologa lub pedagoga, na, których rodziny mogą podzielić się za sobą swoimi doświadczeniami i uzyskać wzajemne wsparcie

WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE

W ramach stworzonych przez nas programów, wspieramy przyszłych rodziców zastępczych niezawodowych w ramach programu “Na Wejście”. 

Istniejące rodziny zastępcze niezawodowe wspieramy przez dofinansowanie terapii, konsultacji z terapeutami , logopedami, psychologami i psychiatrami. Specjalistyczne leczenie czy diagnostykę, która musi przejść dziecko. Program który zapewnia pomoc w tym zakresie jest program “Wsparcia specjalistycznego”.

Chcemy wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji w dążeniu do wyznaczanych prze siebie celów – właśnie w tym celu powstał program “Stypendialny”.

Zdarza się, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych jedynie z tym, co mają na sobie. Czasem jest to jedynie to co mają przy sobie. Zakup ubrań, butów, książek i zeszytów, ręczników, pościeli i przystosowanie pokoju – to duży jednorazowy wydatek. Pomagamy na starcie rodzinom zastępczym, finansując niezbędne zakupy tym dzieciom, które trzeba wyposażyć pilnie do normalnego funkcjonowania.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?  zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka : ubrania, wyposażenie pokoju, kosmetyki, akcesoria dla niemowlaków, dzieci, zabawki.

Kto może skorzystać ? 
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych, które przyjęły w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie).

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania coraz lepszych wyników, rozwijania swoich pasji czy zainteresowań  budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.

Kto może skorzystać ? 
z programu mogą skorzystać wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych niezawodowych, spokrewnionych i zawodowych

Większość dzieci trafiających do rodzin zastępczych to dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i traumami emocjonalnymi. Wpływa to na ich rozwój oraz zachowanie, stawiając przed rodzicami zastępczymi spore wyzwania wychowawcze. Ten rodzaj wsparcia jest fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Organizując wsparcie specjalistów pragniemy wesprzeć  wasz trud w  prawidłowym rozwoju dziecka.

Kto może skorzystać ?
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?

wsparcie na terapie, diagnostykę, wizyty lekarskie.

Wspierający  rodziny zastępcze w możliwości wyjazdów i odpoczynku wakacyjnego w gronie chrześcijan – finansujemy pobyt rodzin na rekolekcjach i obozach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nimi wspólnoty i kościoły. . Program wspiera także uczestnictwo rodzin w letnich obozach terapeutycznych

Wspomagający  usamodzielnienie pełnoletniego młodego dorosłego, opuszczającego rodzinę zastępczą. Dużym wsparciem jest organizacja nie tylko pomocy finansowej (na wyposażenie pierwszego mieszkania czy wynajmowanego pokoju), ale przede wszystkim przestrzeni umożliwiającej podjęcie pracy zarobkowej, np. staż w firmie.

Chcemy towarzyszyć i wspomagać młodych ludzi w dostępie do kursów przedsiębiorczości, zarządzania, czy różnego rodzaju konsultacji, dzięki którym dowiedzą się, co efektywnie mogą robić w swoim życiu.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z naszych programów , przejdź na  stronę

KOMPLEKSOWE WSPARCIE:

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Jako “Niezastąpieni” pragniemy wspierać rodziny gotowe stać się rodzinami zastępczymi w przygotowaniu się do przyjęcia dzieci.

Właśnie w tym celu zaczęliśmy organizować nasze webinary. 

Wspierają nad również doświadczone rodziny zastępcze, które służą radą i pomocą nowych rodzicom jak również kandydatom na rodziców zastępczych.

Organizujemy grupy wsparcia w trybie online, na których rodzice mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać.

Jeśli jest taka potrzeba organizujemy konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.

 to cykliczne spotkania z ekspertami z dzieciny rodzicielstwa zastępczego oraz z doświadczonymi rodzinami zastępczymi

spotkania te są dla osób rozważających i przygotowujących się do zostania rodziną zastępczą i dla istniejących rodzin zastępczych

zapraszamy do obejrzenia nagrań: webinary – spotkania z ekspertem

często osoby zastanawiające się nad zostaniem rodziną zastępczą mają wile pytań, nie zawsze my jak “Niezastąpieni” umiemy na nie odpowiedzieć, wówczas przychodzą nam z pomocą doświadczone rodziny zastępcze, które służą pomocą i dzielą się swoim doświadczeniem

w sprawach wszechstronnego rozwoju dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz konsultacje na etapie procesu stawania się rodzicem zastępczym. 

organizujemy dla rodzin zastępczych grupy wsparcia prowadzone przez psychologa lub pedagoga, na, których rodziny mogą podzielić się za sobą swoimi doświadczeniami i uzyskać wzajemne wsparcie

POMOC INSTYTUCJONALNA

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM

Zdarza się, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych jedynie z tym, co mają na sobie. Czasem jest to jedynie to co mają przy sobie. Zakup ubrań, butów, książek i zeszytów, ręczników, pościeli i przystosowanie pokoju – to duży jednorazowy wydatek. Pomagamy na starcie rodzinom zastępczym, finansując niezbędne zakupy tym dzieciom, które trzeba wyposażyć pilnie do normalnego funkcjonowania.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?  zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka : ubrania, wyposażenie pokoju, kosmetyki, akcesoria dla niemowlaków, dzieci, zabawki.

Kto może skorzystać ? 
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych, które przyjęły w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. – 239 zł ( co miesiąc )

miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc )

POMOC INSTYTUCJONALNA

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM

Zdarza się, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych jedynie z tym, co mają na sobie. Czasem jest to jedynie to co mają przy sobie. Zakup ubrań, butów, książek i zeszytów, ręczników, pościeli i przystosowanie pokoju – to duży jednorazowy wydatek. Pomagamy na starcie rodzinom zastępczym, finansując niezbędne zakupy tym dzieciom, które trzeba wyposażyć pilnie do normalnego funkcjonowania.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?  zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka : ubrania, wyposażenie pokoju, kosmetyki, akcesoria dla niemowlaków, dzieci, zabawki.

Kto może skorzystać ? 
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych, które przyjęły w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. – 239 zł ( co miesiąc )

miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc )

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw do siebie kontakt!

W formularzu kontaktowym podaj:
imię, nazwisko, mail, telefon

  Jeśli wolisz bezpośredni kontakt

  zadzwoń lub

  napisz do nas

  telefon:

  zapraszamy również do kontaktu telefonicznego

  573 533 128

  mail :

  jeśli masz do nas pytanie zapraszamy do kontaktu:


  info@niezastapieni.org