info@niezastapieni.org

Rodzicielstwo zastępcze – a jeśli nie dam rady?

Rodzice zastępczy mierzą się wieloma wyzwaniami jednocześnie. Wiele problemów, zdarzeń które w rodzinach mają miejsce w przeciągu rok, w rodzinie zastępczej dzieje się w ciągu tygodnia czy miesiąca. Praca ze zranionym dzieckiem to nie to samo, co z dzieckiem, które wychowywało się w rodzinie w której mogło liczyć na miłość i wsparcie . Każda osoba będąca rodziną zastępczą powinna być odpowiednio zaopiekowania i wspierana przez organizatora pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, lekarzy, rodzinę czy przyjaciół.

Rodzice zastępczy to ludzie wielu zawodów, na których spoczywa odpowiedzialność za dzieci które przyjęli. Zdarza się, że dochodzą do ściany, osiągają „punkt krytyczny”, który może dotyczyć ich zdrowia czy obciążenia emocjonalnego.
O takiej sytuacji mówi Edyta Wojtasińska – mam zastępcza, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Zapraszamy do obejrzenia jej wypowiedzi.