info@niezastapieni.org

Niezastąpione wsparcie

Niezastąpione wsparcie

Jak pomagamy

W ramach stworzonych przez nas programów, wspieramy przyszłych rodziców zastępczych niezawodowych w ramach programu “Na Wejście”. 

Istniejące rodziny zastępcze niezawodowe wspieramy  przez dofinansowanie terapii, konsultacji z terapeutami , logopedami, psychologami i psychiatrami. Specjalistyczne leczenie czy diagnostykę, która musi przejść dziecko. Program który zapewnia pomoc w tym zakresie jest program “Wsparcia specjalistycznego”.

Chcemy wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji w dążeniu do wyznaczanych prze siebie celów – właśnie w tym celu powstał program “Stypendialny”.

 

Jak uzyskać naszą pomoc

Jeśli jesteś rodziną zastępczą niezawodową lub w najbliższym czasie nią zostaniesz i chcesz skorzystać z któregoś z wymienionego programu:

-wypełnij wniosek programu z, którego chcesz skorzystać

– prześlij mail na info@niezastapieni.org z informacją o wypełnieniu takiego wniosku oraz ze skanem dokumentów potwierdzających, że jesteś rodziną zastępczą. 

Programy wsparcia Niezastąpionych

PROGRAM “NA WEJŚCIE"

Wyposażający rodzinę, która zdecyduje się na przyjęcie dziecka we wszystkie niezbędne rzeczy. Dzieci często potrzebują, by zakupić im ubrania, środki do higieny, zabawki, niekiedy również muszą przejść badania medyczne, by uregulować ich zaniedbane zdrowie.

Uzupełniający deficyty dzieci z zakresu potrzeb specjalistycznych takich jak: konsultacji z terapeutami zajęciowymi, logopedami, psychologami.

ten rodzaj wsparcia jest  fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Jednak pomoc w ramach usług państwowych często przychodzi zbyt późno lub zbyt rzadko – finansowanie prywatnych wizyt u specjalistów przyspiesza proces leczenia i działa profilaktycznie.

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie). Za osiągniecie celu, dzieci będą dostawać nagrodę finansową, np. w postacie sfinansowania kolejnych zajęć lub możliwości powiększenia kieszonkowego.

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania nagrody, za osiągnięcie swoich celów, rozwijały wytrwałość, budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.