info@niezastapieni.org

Niezastąpione wsparcie

Niezastąpione wsparcie

Jak pomagamy

W ramach stworzonych przez nas programów, wspieramy przyszłych rodziców zastępczych niezawodowych w ramach programu “Na Wejście”. 

Istniejące rodziny zastępcze niezawodowe wspieramy  przez dofinansowanie terapii, konsultacji z terapeutami , logopedami, psychologami i psychiatrami. Specjalistyczne leczenie czy diagnostykę, która musi przejść dziecko. Program który zapewnia pomoc w tym zakresie jest program “Wsparcia specjalistycznego”.

Chcemy wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji w dążeniu do wyznaczanych prze siebie celów – właśnie w tym celu powstał program “Stypendialny”.

 

Jak uzyskać naszą pomoc

Jeśli jesteś rodziną zastępczą niezawodową lub w najbliższym czasie nią zostaniesz i chcesz skorzystać z któregoś z wymienionego programu:

-wypełnij wniosek programu z, którego chcesz skorzystać

– prześlij mail na info@niezastapieni.org z informacją o wypełnieniu takiego wniosku oraz ze skanem dokumentów potwierdzających, że jesteś rodziną zastępczą. 

Programy wsparcia Niezastąpionych

PROGRAM “NA WEJŚCIE"

Zdarza się, że dzieci trafiają do rodzin zastępczych jedynie z tym, co mają na sobie. Czasem jest to jedynie to co mają przy sobie. Zakup ubrań, butów, książek i zeszytów, ręczników, pościeli i przystosowanie pokoju – to duży jednorazowy wydatek. Pomagamy na starcie rodzinom zastępczym, finansując niezbędne zakupy tym dzieciom, które trzeba wyposażyć pilnie do normalnego funkcjonowania.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?  zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dziecka : ubrania, wyposażenie pokoju, kosmetyki, akcesoria dla niemowlaków, dzieci, zabawki.

Kto może skorzystać ? 
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych, które przyjęły w ciągu ostatniego miesiąca dziecko 

PROGRAM “WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO”

Większość dzieci trafiających do rodzin zastępczych to dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i traumami emocjonalnymi. Wpływa to na ich rozwój oraz zachowanie, stawiając przed rodzicami zastępczymi spore wyzwania wychowawcze. Ten rodzaj wsparcia jest fundamentalny, jeśli chodzi o pomoc w rozwoju dzieci i wyrównaniu deficytów powstałych na skutek traumatycznej sytuacji rodzinnej. Organizując wsparcie specjalistów pragniemy wesprzeć  wasz trud w  prawidłowym rozwoju dziecka.

Kto może skorzystać ?
program skierowany jest do rodzin zastępczych niezawodowych lub spokrewnionych.

Z jakie wsparcia mogą skorzystać?

wsparcie na terapie, diagnostykę, wizyty lekarskie.

PROGRAM “STYPENDIALNY”

To program kształtujący wytrwałość dzieci w dążeniu do celu. Dziecko, które osiąga wyznaczony przez siebie samego cel, wzrasta w poczuciu, że jest sprawcze i ma wpływ na kształtowanie swojego życia. Nabiera wartości w swoich oczach, dzięki czemu w życiu dorosłym będzie mu łatwiej sięgać po trudniejsze wyzwania.

Dzieci biorące udział w programie będą wyznaczać sobie krótkoterminowe cele w dziedzinach, w których chcą uzyskać poprawę. Cele mogą dotyczyć uzyskania lepszych ocen w danym przedmiocie, lub rozwinięcie się w hobby (np. w muzykowaniu, czy w sporcie).

Chcemy, aby dzieci czerpiąc motywację z uzyskiwania coraz lepszych wyników, rozwijania swoich pasji czy zainteresowań  budowały pewność siebie oraz mogły rozwijać się w dziedzinach, które je interesują.

Kto może skorzystać ? 
z programu mogą skorzystać wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych niezawodowych, spokrewnionych i zawodowych