info@niezastapieni.org

Czym dziecko żyje, tego się uczy

 

Środowisko i atmosfera, w jakiej dzieci dorastają i jak są traktowane, wpływa na ich zachowania   

  • ­ Jeśli dziecko żyło w atmosferze krytyki – nauczyło się potępiać,
  • ­ Jeśli dziecko doświadczyło wrogości – nauczyło się walczyć,
  • ­ Jeśli dziecko musiało znosić kpiny – nauczyło się nieśmiałości,
  • ­ Jeśli dziecko było zawstydzane – nauczyło się poczucia winy,

Gdy spojrzymy na to, jak dziecko mogło być traktowane w rodzinie biologicznej, lub wcześniej przez innych dorosłych, jego zachowanie zaczyna nam się objawiać jako reakcje na to co działo się w jego życiu wcześniej.
Zachowania agresywne w stosunku do innych, lub wycofanie się dziecka to odpowiedz na to jak było traktowane i jakie wzorce były mu wpajane.  

Rodzice zastępczy muszą na nowo pokazać prawidłowe wzorce zachowań. Dzięki temu, że dziecko doświadczy:

  • ­ tolerancji i akceptacji – nauczy się akceptować swoje niedoskonałości,
  • zachęty – zechce podejmować nowe wyzwania,
  • ­akceptacji i pochwały – nauczy się poczucia sprawiedliwości,
  • aprobaty – nauczy się lubić siebie,
  • ­akceptacji i przyjaźni – łatwiej będzie mu znaleźć przyjaciół i nie będzie bał się nawiązywać nowych znajomości,
  • ­poczucia bezpieczeństwa – nauczy się, że może ufać swoim opiekunom.

Rodzina zastępcza jest nie jednokrotnie przystanią w, której dziecko może poczuć się w pełni dzieckiem, bez potrzeby przyjmowania postaw obronnych.

tekst napisany na podstawie “Poradnik Zastępczego Rodzicielstwa” wydanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.