info@niezastapieni.org

Kategorie
Uncategorized

“NIEZASTĄPIONY MIKOŁAJ”

Od świąt minęło już trochę czasu , a do nas nadal spływają podziękowania i zdjęcia od rodziców i dzieci zachwyconych prezentami! 🎁
Czy to nie jest piękne?
=> Są potrzebujący
-> I są Ci którzy chcą się dzielić i pomagać
Radość dla obu stron !!
Razem możemy więcej!
___


Ty też możesz wesprzeć rodzicielstwo zastępcze w Polsce!
Dołącz do Niezastąpionych Darczyńców i daj dzieciom dobrą przyszłość
___
Wielkie podziękowania dla Fundacji Służąc Życiu – fundatora akcji “Niezastąpiony Mikołaj”!
Dzięki sfinansowaniu tych prezentów wiele dzieci w te święta poczuło się kochanymi! ✨
Kategorie
Uncategorized

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

Ludzie w Nowym Roku podejmują postanowienia o nowym celach, kierunkach i wyzwaniach do zrealizowania

A co by było, gdyby rok 2023 zmienił bieg życia samotnych dzieci w Polsce?
Co by się wydarzyło, gdybyśmy w tym roku zaangażowali się w promowanie i rozwijanie rodzicielstwa zastępczego w Polsce, bardziej niż kiedykolwiek dotychczas?
Jakby to było, gdyby ludzie w Polsce nie bali się zostawać rodzinami zastępczymi, bo mieliby pewność, że ich środowisko i przyjaciele, będą dla nich wsparciem?

To są nasze marzenia na ten rok 2023, wierzymy, że zobaczymy jeszcze piękne rzeczy w naszym kraju!!

Dziękujemy, że jesteście z nami! 😊

#niezastąpieni #rodzinyzastępcze #2023

Kategorie
Uncategorized

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,Syn został nam dany!”

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany!”

Życzymy Wam, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z Najbliższymi! 

Niech Pan Jezus na nowo narodzi się w Waszych sercach i wypełni je pokojem.

A Nowy Rok niech będzie dla Was błogosławiony i pełen Bożej łaski! 🕊

Wasi Niezastąpieni ❤️

#niezastąpieni #rodzinyzastępcze #święta

Kategorie
Uncategorized

Dzieci składają życzenia na Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia  to czas radości i dzielenia się dobrem !!

Życzenia na ten wyjątkowy czas składają Wam dzieci

“W tym dniu radosnym , oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany
życzę zdrowia, życzę miłości ,
niech mały Jezus w sercach zagości,
szczerości duszy, domowego ciasta 
Bliskości rodziny , w której się dumnym
i ważnym wyrasta 
kochanej twarzy , co z uśmiechem budzi,
i wokół pełno otwartych serc ludzi “

 

Niech nadchodzące Święta  będą czasem spędzonym z rodziną i bliskimi Wam ludźmi !!

Kategorie
Uncategorized

“NIEZASTĄPIONY MIKOŁAJ” dla 120 dzieci z rodzin zastępczych !!

W ostatni czwartek razem 14 grudnia z 15 “elfami” ze wspólnoty Syjon pakowaliśmy prezenty dla 109 dzieci z 50 rodzin zastępczych!

Dla 11 dzieci “Elf Madzia” z Fundacji Służąc Życiu sama zapakowały prezenty i rozwiezie rodzinom z Chełmna i okolic!

Prezenty wyruszyły z Warszawy do rodzin zastępczych, oczekujcie paczek oznaczonych naklejkami
➡️ “Niezastąpionych” i
➡️ Fundacji Służąc Życiu – dzięki której mogliśmy zrealizować marzenia dzieci 😍🎉
Poniżej kilka zdjęć jak wyglądało pakowanie prezentów
Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

POMOC INSTYTUCJONALNA dla rodzin zastępczych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM

 1.świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Rodzina zastępcze spokrewnione ( co miesiąc )

 – 785 z Rodziny zastępcze niespokrewnione
– 1189 zł Rodzina zastępcza niespokrewniona, zawodowa, rodzinny dom dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

 a) uczy się i nie osiągnęło 25. roku życia lub
 b) uczy się i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


 2. dodatek na pokrycie zwiększonych
kosztów utrzymania dziecka. – 239 zł
( co miesiąc )

3. Dodatek wychowawczy – 500+. miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia ( co miesiąc ).

FAKULTATYWNA POMOC NA ZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECKA:

1. dofinansowanie do wypoczynku dziecka- w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie; w danym roku kwoty: nie więcej niż 500 – 600 zł w ciągu roku (wysokość różna w różnych powiatach)

 2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: Pomoc jednorazowa w wysokości od 1000 do 1500 zł – różna wysokość pomocy 

 

 

Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

Szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą

Każdy kandydat na niezawodowego rodzica zastępczego musi odbyć szkolenie składające się z części teoretycznej ( 54 godzin ) oraz części praktycznej ( 10 godzin).

Projekt “Niezastąpieni” organizuje szkolenie we współpracy z Koalicją na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Szkolenie jest autorskim szkoleniem “Mentor” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało przygotowane przez praktyków oraz osoby będące rodzicami zastępczymi.
Zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, oraz dodane elementy pracy z dziećmi po traumie.

Odbywa się ono w formie online.
Część teoretyczna trwa trzy weekendy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

1. wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego, regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prawa dziecka.

2. podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym, o wpływie środowiska, oraz wiedza o umiejętności rozpoznawania sytuacji dziecka.

3. podstawy wiedzy o rozwoju – rozwój zaburzony.

4. zagadnienia dotyczące traumy i ocena sytuacji dziecka.

5. potrzeby edukacyjne dziecka,

6. więzi – przygotowanie do przyjęcia dzieci, organizacja codzienności rodziny zastępczej: pożegnania, przejścia, urlopy.

7. temat wypalenia zawodowego, mentoring, samorozwój.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny naszym szkoleniem – zgodę na odbycie go u nas musi wydać twój koordynator prowadzący proces na rodziną zastępczą.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Zabezpieczenie dziecka przez Policje w trakcie interwencji.

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

Art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka brzmi

Właśnie ten zapis konwencji praw dziecka powinien zawsze przyświecać nam wszystkim , kiedy dzieciom dziej się źle, lub ich życie lub zdrowie jest zagrożone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zabezpieczenia dziecka a co za tym idzie, zabranie go od z rodziny biologicznej może dojść w następujących sytuacjach:

 1. Przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego.
 2. Odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
 3. W sytuacjach kryzysowych podczas interwencji Policji

W tym artykule chcemy skupić się na ostatnim punkcie. W czasie codziennej służby policji może dochodzić do sytuacji zabezpieczenia dziecka podczas interwencji Policji w sytuacjach wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki. Do sytuacji takich możemy zaliczyć:

– kiedy dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym przemocy w rodzinie,

– kiedy dzieci, jako uczestnicy sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu w inny sposób (np. libacji alkoholowej, kłótni rodziców).

Najczęściej interwencja Policji ma miejsce w sytuacji, kiedy rodzice będąc w stanie upojenia alkoholowego nie są w stanie sprawować prawidłowej pieczy nad dzieckiem.

W sytuacji, kiedy dziecko musi zostać zabrane od rodziny biologicznej i umieszczone w bezpiecznym miejscu.  Na Policji ciąży obowiązek umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Interwencja w trybie art 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, może być również podjęta przez Policję na podstawie informacji przekazanej przez kuratora sądowego. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy np. z uwagi na porę dnia nie mógł on skontaktować się z sędzią rodzinnym, aby ten po wysłuchaniu relacji kuratora mógł wydać z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia, w tym o umieszczeniu dziecka w jednostce systemu pieczy zastępczej.
Policjant podejmujący interwencję na żądanie kuratora sądowego ma prawo oczekiwać, że kurator udzieli mu niezbędnej pomocy w zakresie chociażby wskazania placówki pieczy zastępczej, do której należy przewieźć dziecko.

Należy pamiętać, że podczas takich interwencji najważniejszy jest interes dziecka i zabezpieczenie jego dobra. Dlatego też we wspomnianych sytuacjach od osób biorących udział w interwencji oczekuje się, że będą starali się uspokoić dziecko, wytłumaczyć mu, co się stało zrozumiałym dla jego wieku i rozwoju językiem, upewnić je, że jest pod dobrą opieką i że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Należy również umożliwić dziecku zabranie z domu ulubionej maskotki. Bardzo ważne jest ustalenie aktualnego stanu zdrowia dziecka i tego, czy nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziecko, które zabierane jest z domu rodzinnego ( nawet, jeśli dzieje się w nim źle i jest krzywdzone) doznaje ogromnego stresu i jest zdezorientowane. Trafiając do rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia zostać zaopiekowanie. Otrzyma tam wsparcie i pomoc w pieszych godzinach i dniach po zabraniu go z domu.

To ważne, aby dzieci mogły trafić w bezpieczne miejsce, w którym będą mogły liczyć na wsparcie i pomoc stałych opiekunów.

 

 

Kategorie
Uncategorized

Rozpoczynamy szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

Kolejne rodziny będą gotowe do przyjęcia dzieci !

Dziś rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych “Mentor”, potrwa ono trzy tygodnie.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez trenerki z  Koalicji na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Panią Joanna Luberadzka – Gruca
Panią Edyta Wojtasińska 

Cieszymy się, że kolejne rodziny  już niedługo będą gotowe do przyjęcia dzieci, stworzenia im domu i miejsca gdzie będą czuć się bezpiecznie.

Zapraszamy Was do śledzenia naszych działań na naszym fanpage

@Niezastąpieni

Kategorie
Niezastąpiona wiedza Uncategorized

FAS – Fakty i Mity

FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) – to jednostka obejmująca zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. Prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, nadpobudliwość.

FAKTY I MITY 

 1. Nie ma bezpiecznej określonej dawki alkoholu dla kobiety w ciąży. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju jej nienarodzonego dziecka.
 2. Nie u wszystkich dzieci wystąpią zaburzenia poalkoholowe, gdyż decydują o tym indywidualne uwarunkowania – np. genetyczne, modyfikujące przemiany metaboliczne alkoholu w organizmie, stan zdrowia kobiety w momencie wypicia alkoholu, waga ciała, dieta itp. Należy jednak pamiętać, że każda dawka alkoholu w ciąży jest potencjalnie szkodliwa dla dziecka.
 3. Łożysko nie stanowi bariery dla alkoholu. Po wypiciu alkoholu przez matkę stężenie alkoholu we krwi matki i dziecka jest takie same. O ile wątroba matki potrafi usunąć małe dawki alkoholu z organizmu, o tyle u dziecka te procesy dopiero się kształtują i nie funkcjonują jeszcze poprawnie. Dlatego też stężenie alkoholu we krwi dziecka utrzymuje się dłużej niż u matki.
 4. Już po ok. 40 minutach płód ma takie samo upojenie alkoholowe jak matka. Z organizmu nienarodzonego dziecka jest on wydalany wolniej niż z organizmu matki, ze względu na niewykształcone procesy detoksykacyjne u dziecka.
 5. Na każdym etapie ciąży kobieta powinna zachować abstynencję. Alkohol wypity przez kobietę będącą na początku ciąży, może doprowadzić do szczególnie ciężkich uszkodzeń układu nerwowego oraz narządów wewnętrznych dziecka.
 6. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, który mogłaby wypić kobieta w ciąży. Alkohol wypity w trzecim trymestrze ciąży może znacząco spowolnić rozwój dziecka lub spowodować przedwczesne skurcze porodowe.
 7. Uszkodzeń w wyniku FAS nie można wyleczyć lub w prosty sposób „naprawić”. Możemy jedynie operacyjnie usunąć lub zmniejszyć niektóre wady narządów. Mózgu uszkodzonego przez alkohol nie da się wyleczyć za pomocą interwencji chirurgicznej czy podania tabletek. Nadzieją jest usprawnianie działania mózgu dziecka oraz nauka funkcjonowania i radzenia sobie z problemami.
 8. Matka karmiąca piersią i pijąca alkohol przyczynia się do zwolnienia tempa rozwoju dziecka. Spożyty alkohol skutkuje u dzieci upojeniem alkoholowym oraz hipoglikemią, a te mogą spowodować u niego zaburzenia snu, łaknienia, uwagi, niesłabnące poczucie lęku i zagrożenia. 
 9. Tylko alkohol jako jedyna z pośród używek jest toksyczna, ma wpływ na zmiany genów u dzieci w łonie matki. Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje takie jak marihuana, heroina i kokaina. 
* wpis powstał na podstawie wiadomości ze strony #DzieciNieChcąFAS