info@niezastapieni.org

Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

Dziecko – obraz ufnej miłości.

“Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże. Zapewniam was: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego».”

Mk 10, 14-15

Dziecko nie rozważa, nie poddaje w wątpliwość, nie analizuje. Dziecko jest pewne tego, że rodzice się nim opiekują, pewne swojej wartości i przekonane (choć nawet nie umie tego nazwać) o tym, że jest  obdarowane ogromną miłością. 

W trudnej sytuacji strachu, paniki czy obawy od razu biegnie do mamy i wtula się w jej ramiona. Jakby nie znało innej możliwości, innej opcji. Lepiej powiedzieć w mocniejszy sposób – nie jakby nie znało, lecz jakby w rzeczywistości nie było innej opcji.

Na to właśnie  zwraca uwagę Jezus swoim uczniom. Jakby im mówił,  zobaczcie, że  w głębokości naszego jestestwa, naszego życia, naszej egzystencji nie ma innego bardziej prawdziwego i lepszego wyboru niż ufne wtulenie w moje rozłożone ramiona.
Stańmy się jak dzieci które z ufnością przychodzą do Ojca.

Autorem rozważania jest Dominikanin

O.Dawid Kołodziejczyk OP

Kategorie
Niezastąpiony czas ze Słowem Bożym.

Dziecko jako przykład do naśladowania dla dorosłych!

Jezus przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. ”  (Mt 18, 2-5)

Dziecko jako przykład do naśladowania dla dorosłych!
Stawiane za wzór przez samego Jezusa Chrystusa!
Nie „kiedyś”, „gdy dorośnie”.  Ale TERAZ! Gdy jest sobą,
czyli DZIECKIEM.
To my, ludzie dojrzali, mamy zobaczyć w dziecku te cechy,
które Bóg ceni. I nie chce, żebyśmy z nich wyrastali.

Bogu dzięki za każde dziecko – jako szansę dla dorosłych.
Byśmy uczyli się tego, co w oczach Boga właściwe!

Michał Nikodem
Lider wspólnoty Chefsiba.

Kategorie
do aktualności

Kolejny miesiąc “Niezastąpionych”.

Przez ostatni miesiąc pomimo tego, że za oknem słońce i piękna pogoda my cały czas pracujemy i wspieramy wszystkie osoby zgłaszające się do nas. Odpowiadamy na Wasze wiadomości przesyłane zarówno na naszą skrzynkę info@niezastąpieni.org jak również na wiadomości na naszym Facebook-owym  messengerze. Wspieramy Was również rozmową na Zoomie i WhatsAppie .

Dla osób które myślą nad podjęciem decyzji o zostaniu rodziną zastępczą na naszym Facebooku przygotowaliśmy na lipiec i sierpień cykl postów :
„Jak przygotować się do procesu stawania się rodziną zastępczą? “

W którym przedstawiamy Wam ważne tematy, które warto samemu przemyśleć,  jakie omówić z mężem / żoną i członkami rodziny.

Mieliśmy też okazję gościć w programie #Dobre Historie, w którym widzowie mogli dowiedzieć się o naszej inicjatywie a  jedna z Niezastąpionych Rodzin Zastępczych opowiedziała o rodzicielstwie zastępczym i swoich doświadczeniach.

Ostatni miesiąc nasi eksperci z którymi współpracujemy z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej poświęcili na poszerzenie swojej wiedzy aby móc jak najlepiej pomagać rodzinom zastępczym z problemami na które napotykają przyjmując dzieci do swoich domów.  To Oni również poprowadzą szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych które planujemy przeprowadzić w październiku i listopadzie.

“ Niezastąpieni ‘ też  czasem muszą odpocząć w związku z tym w dniach 2- 6 sierpnia udajemy się na urlop.

Wszystkim osobom przebywającym lub planującym wakacje życzymy udanego wypoczynku !

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Rodzina Zastępcza – rola jaką pełni w prawidłowym rozwoju dziecka.

     Kształtowanie młodego człowieka najlepiej odbywa się w rodzinie. Prawidłowy rozwój pod względem psychicznym i społecznym jest
uwarunkowany środowiskiem w jakim wychowuje się dziecko. Tworzą je rodzice i inni członkowie rodziny. Prawidłowo funkcjonująca rodzina w przeciwieństwie do dysfunkcjonalnej jest gwarantem pomyślnego
rozwoju i wychowania dziecka do życia w społeczeństwie.

    Zadaniem rodziców i opiekunów jest wyposażenie go w potrzebne cechy, pozwalające na efektywne realizowanie oczekiwań społeczności, w której żyje, wynikających z zajmowanych przez nie pozycji i spełnianych w przyszłości ról społecznych.  Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko nawiązuje więzi, otrzymuje miłość, poczucie akceptacji
i bezpieczeństwa.

   Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej wymaga od osób podejmujących się tej roli nie tylko wiedzy i empatii, ale także akceptacji zachowań dziecka i umiejętności pracy z nim nad traumami, których wcześniej doświadczyło.
Wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej przebiega podobnie jak
w rodzinie naturalnej, z tym, że wymaga wzbogacenia o te zadania, które zostały zaniedbane przez rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny jest związane ze stworzeniem mu warunków do uczenia się, kształtowania jego osobowości, nabierania przekonań
o świecie, jego wartościach i zasadach życia oraz formowania jego tożsamości i wzorców zachowań.

    W rodzinie traktowanej jako miejsce, które wpływa na rozwój
i dobre funkcjonowanie dziecka, konieczne jest traktowanie go w sposób sprzyjający  budowaniu poczucia godności i wartości osobistej. Respektowanie tego jest bardzo ważne w procesie wychowawczym, ponieważ buduje poczucie własnej wartości w dziecku.
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie więź rodzinna opiera się na
miłości, zaufaniu, wzajemnej życzliwości, przyjaźni, pozytywnej
komunikacji oraz atmosferze umożliwiającej samorealizację. Nawiązywanie więzi buduje się na akceptowaniu dziecka bez względu na jego zachowanie.

    Na rodzicach zastępczych spoczywa zadanie wprowadzenia tych zasad i zachowań, których dzieci nie otrzymały w swoich biologicznych
rodzinach. Powinni oni  kształtować u dziecka odpowiedzialność,
umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz ustalać
i egzekwować formę i zasady wzajemnego szacunku do siebie. A także
wyznaczać obowiązki domowe, w których dziecko będzie uczestniczyć oraz rzeczy, za które będzie odpowiedzialne.
    W pełnieniu funkcji wychowawczej coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie dzieciom, w zależności od potrzeb, możliwości uczestniczenia w zajęciach o charakterze terapeutycznym
i resocjalizacyjnym. W procesie wyrównywania u dzieci różnego rodzaju niedoskonałości ważny jest także sposób, w jaki się on odbywa oraz wyczulenie i umiejętność reagowania rodzica zastępczego na indywidualne potrzeby dziecka.
Najlepszymi metodami pracy z dziećmi są: rozmowa i wspólne spędzanie czasu, pomoc w nauce i codziennych czynnościach, chwalenie dzieci za ich osiągnięcia, indywidualne podejście w pracy
z dzieckiem oraz zajęcia dodatkowe, w których dzieci mogą się rozwijać.

    Podsumowując, nawet, jeśli rodzina zastępcza nie zastąpi dziecku
w pełni utraconej rodziny naturalnej i nie uchroni go przed poczuciem krzywdy z powodu odtrącenia przez własnych rodziców, to należy przypuszczać, że pozytywne skutki wychowawcze przeważą  nad negatywnymi.
Dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej wzrasta w środowisku bliższym życiu rodzinnemu i społecznemu, niż to ma miejsce w domu dziecka.

Kategorie
Uncategorized

Niezastąpiony newsletter

Na początku lipca został wysłany nasz pierwszy newsletter.

Zapraszamy do zapoznanie się z nim.

Kategorie
Niezastąpiona wiedza

Dlaczego tak ważne jest aby powstawały nowe rodziny zastępcze?

Obecnie w pieczy zastępczej instytucjonalnie żyje około 16,0 tys. osób, w tym ponad tysiąc niemowląt i dzieci do 3 roku życia.

Badania pokazują, że bardzo ważne w życiu malutkiego dziecka jest to, aby było ono zaopiekowane przez te same bezpieczne osoby. Kluczowe jest, żeby to te same osoby odpowiadały na potrzeby dziecka.

W momencie, kiedy płacze, czegoś potrzebuje pojawiał się przewidujący, odpowiadający na te potrzeby zawsze ten sam opiekun. Placówka instytucjonalna nie jest miejscem, które może zapewnić taką opiekę. Nawet w najlepszym domu dziecka, w którym pracują cudowni opiekunowie i wychowawcy (ciocie i wujkowie) dziecko nie ma stałego opiekuna.

Personel przychodzi, zmienia się, każda z tych osób inaczej pachnie, reaguje w momencie potrzeby dziecka i to nie spełnia tego podstawowego warunku stałości, przewidywalności, co w bardzo dużym stopniu wpływa na rozwijający się styl przywiązania dziecka. Dziecko powinno rozwijać się w bezpiecznym stylu przywiązania. W domu dziecka nie ma takiej możliwości.

Dlatego tak bardzo istotne jest, aby najmłodsze dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, znajdowały swoje miejsce w rodzinach zastępczych. Głównie po to, żeby na ich potrzeby zawsze odpowiadała ta sama osoba czy też osoby, dzięki którym poczują się zaopiekowane.

Dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na „progu” swojego życia, mają szansę nauczyć się: właściwego przywiązania, miłości, mogą także otrzymać wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki temu, jako dorośli m.in. będą umieli przyjmować wyzwania, które na nich czekają. I co najważniejsze dostaną szansę na stworzenie własnej rodziny opartej na właściwie zbudowanych relacjach.

Kategorie
Uncategorized

Pierwsze dni w rodzinie – webinar z ekspertem

Zapraszamy na kolejne spotkanie z ekspertem 24 maja o godz: 19:00

 

Zapraszamy na nasze drugie cykliczne “Spotkanie z ekspertem” dla osób rozważających i przygotowujących się do zostania  rodziną zastępczą.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwcao godz: 19:00

 

Temat spotkania:  „ Jak towarzyszyć dzieciom, które przyjmiemy “

Na tym webinarze  będziemy rozmawiać o tym

❓  Z jakimi problemami i obciążeniami przychodzą dzieci oraz jak ich przeszłość ́ wpłynie na naszą teraźniejszość́.

❓  Jakimi zasobami powinni dysponować rodzice zastępczy i jak mogą rozwijać swoje kompetencje

 

Do spotkanie można dołączyć zapisując się na platformie zoom :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYufuupqj0jEtXbf5-bHp5LgTcRbnVWmXMN  

 

Spotkanie poprowadzi Edyta Wojtasińska – Ekspert  Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Razem ze swoim mężem tworzą rodzinę zastępcza od 1997 roku i przyjęli już w sumie 36 dzieci.

Na spotkaniu na zoomie będziesz mógł również zadać osobiście pytania dotyczące tematu spotkania.